Tanévkezdési támogatás

58/2018.(VI.27.) sz. Kt. Határozat: Alsónemesapáti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az alkalmankénti többletkiadást jelentő beiskolázás támogatására 2018. évben 10 000 Ft összegben állapítja meg hivatalból a települési támogatásról szóló 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendeletének 17/A.§-a alapján adható rendkívüli települési támogatást a településen 2018. január 1-én alsónemesapáti lakóhellyel rendelkező,  középiskolába járó gyermekek esetében, 5 000 Ft összegben a tartózkodási címmel rendelkező,  középiskolába járó gyermekek esetében, továbbá 10 000 Ft összegben a településen 2018. január 1-én lakóhellyel rendelkező, a helyi  óvodába, általános iskolába járó gyermekek esetében, s 5 000 Ft összegben a tartózkodási címmel rendelkező, illetve a nem a helyi  óvodába, általános iskolába járó gyermekek esetében.  Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2018.09.01.

Felelős: Pereszteginé Cziráki Katalin polgármester