Tanévkezdési támogatás igénylése

Tisztelt Szülő!

Tájékoztatom, hogy az Alsónemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testületének a települési támogatás, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló többször módosított 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete 19. § szerint a tanévkezdés előtt beiskolázási támogatás nyújtható az alsónemesapáti lakóhellyel rendelkező óvodás, általános iskolai és 20. életévet be nem töltött középfokú oktatási intézmény nappali tagozatos tanulója részére, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem a 285.000,- Ft-ot nem haladja meg.

Kérem, hogy a mellékelt

kitöltött adatlapot, a szülők 1. melléklet szerinti jövedelemnyilatkozatát és a 2021. június havi jövedelemigazolásukat, valamint az óvodai és középfokú oktatási intézményben tanuló gyermekeknek az intézményi jogviszony fennállásáról igazolást

2021. augusztus 2. napjáig az Alsónemesapáti Kirendeltségre szíveskedjék visszajuttatni.

A támogatás összegét a Képviselő-testület fogja megállapítani.

A támogatás igénylésével kapcsolatban a nyomtatványokat a hivatal szociális ügyintézői irodában vehetik át és adhatják le.

Alsónemesapáti, 2021. 07. 08.

Tisztelettel: Pereszteginé Cziráki Katalin sk.

polgármester