A 2013. július 1-je után kihirdetett rendeletek elérhetők:    www.njt.hu

Alsónemesapáti község rendezési terve és helyi építési szabályzata:

1. Alsónemesapáti_Településfejlesztési koncepció

2. Alsónemesapáti_Településszerkezeti terv

8. Alsónemesapáti_Rendelet a helyi építészeti örökség védelm

6. Alsónemesapáti_Helyi Építési Szabályzat

Szabályozási tervlapok:

Sz-02a_A1

Sz-02b_A0

Sz-02d_iparterület_A1

Sz-02e_Belsőhegy üdülő_A3

Z-1_A1

Z-1_A3

Sz-02c_iparterület_A2

 

Módosítása: Alsónemesapáti 053/6. hrsz-ra vonatkozóan:

3_2008.(VIII.08.) rendelet módosításáról

Szabályozási terv módosítása_Alsónemesapáti 053_6.hrsz

2017. évi módosítás

Véleményezési dokumentáció

2016. évi rendeletek:

Alsónemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2016.(II.17.) önkormányzati rendelete a települési támogatás, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

1

Alsónemesapáti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016.(III.08.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

2

Alsónemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testületének  3/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

3

Alsónemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

4

Alsónemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5/2016. (V.26.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

5

 

Alsónemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2016. (IX.1.) önkormányzati rendelete

Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

8-2016

 Alsónemesapáti Község Képviselő-testületének nyilvános üléseinek jegyzőkönyvei:

2013. évi:

2013_12_23_nyilvanos_rendkivuli.pdf

2013_12_13_nyilvanos.pdf

2013_12_06_rendkivüli_nyilvanos.pdf

2013_11_20_Ana_nyilvanos_ules.pdf

2013_10_25_rendkivuli_nyilvanos.pdf

2013_10_11_Ana_nyilvanos_ules.pdf

2013_08_09_Ana_nyilvanos_ules.pdf

2013_06_28_Ana_nyilvanos_ules.pdf

2013_05_15_Ana_nyilvans_ules.pdf

201_12_13_kozmeghallg_Ana.pdf

2013_12_12_kozmeghallgatas.pdf

2013_10_25_Roma.pdf

2013_09_24.pdf

2013_08_08.pdf

2013_04_29_roma.pdf

2013_01_31_Roma.pdf

2013_08_09_egyuttes_ules.pdf

2013_02_22_egyuttes_ules.pdf

 

2014. évi:

2014 12 01

2014.02.04.

2014.04.30.

2014_10_27 alakulo ules

 

2015. évi:

2015.01.16.

2015.03.04.

2015.03.09.

2015.03.31.

2015.04.01.

2015.04.14.

2015.05.04.

2015.05.28.

2015.07.20.

2015.08.17.

2015.09.02.

2015.09.24.

2015.10.22.

2015.11.26.

2015_02.12.

2015. 12. 15. nyilvános KT jkv.

 

2016. évi:

2016.01.28. Alsónemesapáti nyilvános KT-ülés jegyzőkönyve

Ana 2016.02.11. nyilvános jkv

Ana 2016.03.07. nyilvános jkv.

Ana 2016.04.18. nyilvános jkv

 

Alsónemesapáti helyi hatályos rendeletek:

6_2014.(VI.18.) önk.rendelet a közterületek elnevezéséről

8_2012_vagyon ÖR_Alsónemesapáti

12_2009.(IX.30.) talajterhelési Ana

avarégetés

címerészászló

elektronikusügyintézés

fellobogózás

filmforgatás

folyékony hulladék ÖR 2013 10 gységes

háziorvosikörzet

helyikitüntetés

hulladékgazdálkodás

IparűzadóAna2013egységes

kommunálisadó

közművelődési

Köztisztasági

köztisztviselőijuttatás

lakáscélútámogatás

letelepedési

SZMSZ 2014 ÚJ Ana

TAKAROS PORTA

temető Ana

tűzifa rendelet

anyakönyvi eljárás

települési támogatá

mellékletei:

1_2.melléklet 2_2015.(II.25.)

3. melléklet 2_2015.II.25.)

4. melléklet 2_2015.(II.25.)

5. melléklet 2_2015.(II.25.)

6.melléklet 2_2015.(II.25.)

7.melléklet2_2015.(II.25.)

 

1_8. melléklet 2015._ktgv_rend

2015. évi ktgvetési rendelet

76-os főút szélesítése miatti HÉSZ mód

Alsónemesapáti jóváhagyandó

1. melléklet a 7_2014.(VI.18.) önk.rendelethez

2.melléklet a 7_2014.(VI.18.) önk.rendelethez

7_2014.(VI.18.) önk.rendelet az áht-n kívüli forrásokról