A 2013. július 1-je után kihirdetett rendeletek elérhetők:    www.njt.hu

Alsónemesapáti község rendezési terve és helyi építési szabályzata:

1. Alsónemesapáti_Településfejlesztési koncepció

2. Alsónemesapáti_Településszerkezeti terv

8. Alsónemesapáti_Rendelet a helyi építészeti örökség védelm

6. Alsónemesapáti_Helyi Építési Szabályzat

Szabályozási tervlapok:

Sz-02a_A1

Sz-02b_A0

Sz-02d_iparterület_A1

Sz-02e_Belsőhegy üdülő_A3

Z-1_A1

Z-1_A3

Sz-02c_iparterület_A2

 

Módosítása: Alsónemesapáti 053/6. hrsz-ra vonatkozóan:

3_2008.(VIII.08.) rendelet módosításáról

Szabályozási terv módosítása_Alsónemesapáti 053_6.hrsz

2017. évi módosítás

Véleményezési dokumentáció

2016. évi rendeletek:

Alsónemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2016.(II.17.) önkormányzati rendelete a települési támogatás, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

1

Alsónemesapáti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016.(III.08.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

2

Alsónemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testületének  3/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

3

Alsónemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

4

Alsónemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5/2016. (V.26.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

5

 

Alsónemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2016. (IX.1.) önkormányzati rendelete

Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

8-2016

Alsónemesapáti helyi hatályos rendeletek:

6_2014.(VI.18.) önk.rendelet a közterületek elnevezéséről

8_2012_vagyon ÖR_Alsónemesapáti

12_2009.(IX.30.) talajterhelési Ana

avarégetés

címerészászló

elektronikusügyintézés

fellobogózás

filmforgatás

folyékony hulladék ÖR 2013 10 gységes

háziorvosikörzet

helyikitüntetés

hulladékgazdálkodás

IparűzadóAna2013egységes

Iparűzési adó módosítása 2017.
iparűzési_mód_2017

kommunálisadó

közművelődési

Köztisztasági

köztisztviselőijuttatás

lakáscélútámogatás

letelepedési

SZMSZ 2014 ÚJ Ana

TAKAROS PORTA

temető Ana

tűzifa rendelet

anyakönyvi eljárás

települési támogatá

mellékletei:

1_2.melléklet 2_2015.(II.25.)

3. melléklet 2_2015.II.25.)

4. melléklet 2_2015.(II.25.)

5. melléklet 2_2015.(II.25.)

6.melléklet 2_2015.(II.25.)

7.melléklet2_2015.(II.25.)

 

1_8. melléklet 2015._ktgv_rend

2015. évi ktgvetési rendelet

76-os főút szélesítése miatti HÉSZ mód

Alsónemesapáti jóváhagyandó

1. melléklet a 7_2014.(VI.18.) önk.rendelethez

2.melléklet a 7_2014.(VI.18.) önk.rendelethez

7_2014.(VI.18.) önk.rendelet az áht-n kívüli forrásokról