Házszámok

A községben hulladékszállítás végző cég azt kéri a T. lakosságtól, hogy az ingatlanok beazonosítása érdekében szíveskedjenek a házszámot kihelyezni.

Alsónemesapáti Község Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 6/2014. (VI.18.) önkormányzati rendelete előírásai szerint: Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan házszámát, vagy – amennyiben az ingatlan más módon egyértelműen nem azonosítható – helyrajzi számát tartalmazó táblát az ingatlan utcafronti kerítésére, házfalára, vagy külön tartószerkezeten, a közterületről jól látható módon kihelyezni.