8924 Alsónemesapáti, Petőfi u. 1.

Tel/fax: 92/593-078

E-mail: alsonemesapati@gmail.com

Facebook:   https://www.facebook.com/Als%C3%B3nemesap%C3%A1ti-241236515935826/

 

Polgármester:  Pereszteginé Cziráki Katalin   tel: 30- 466-49-25  

                               ügyfélfogadása: hétfő 15.oo- 16.oo

 e-mail: alsonemesapatipm@gmail.com

 

Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal ügysegéd

ügyfélfogadása: minden kedden 8.oo- 9.oo 

 

Falugazdász:    Szabó Gyula   tel: 30-434-68-37    

                               ügyfélfogadása:     páros héten hétfőn 8.00- 9.oo

 

 

Körzeti megbízott rendőr:  Dévai József r. főtörzsőrmester
tel: 30/650-7500, e-mail: devaij@zala.police.hu

                                                  ügyfélfogadása: minden hónap utolsó csütörtökén 11.00- 12.00