Árkolás

Tisztelt Alsónemesapátiak!

Ismételten kérjük, hogy a kapubejárók alatti átereszekben felgyülemlett hordalékot eltávolítani szíveskedjenek.

A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet 6.§-a szerint

„a tulajdonos köteles gondoskodni

  1. a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület);
  2. b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai,

tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.”

Amíg az átereszeket nem tisztítják ki, addig a közútkezelő nem vállalja az árkok kimélyítését.

Köszönjük azok munkáját, akik kötelezettségüket rendben teljesítették.