Hónap: 2021 december

“Tisztelt Polgármester Asszony/ Úr!
A Zala Megyei Gondoskodás Egyesített Szociális Intézmény az Ön által képviselt településen működteti a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a saját otthonukban élő, 65 év feletti, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt segítségre szoruló emberek igényelhetik.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely biztosítja:
• az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését,
• a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét,
• szükség esetén további, az egészségügyi és szociális alap- és szakellátás körébe tartozó ellátás kezdeményezését.
Az igénylő személy segélyhívása esetén a 24 órában ügyelő gondozónő a helyszínre megy, ellátja a gondozottat, és megteszi a szükséges intézkedést.
Kérem, amennyiben tudomása van olyan személyről, aki igényelné a szolgáltatásunkat jelezni szíveskedjen.
Zalaegerszeg, 2021. november 11.
Tisztelettel: Keszei Erika mb. intézményvezető”