Hónap: 2021 szeptember

Tisztelt Alsónemesapátiak!

A mezőgazdasági haszonállatok és a kedvtelésből tartott állatok tartásának körülményeit törvény, kormányrendelet és miniszteri rendeletek szabályozzák.

Mivel magasabb szintű jogszabályok szinte minden körülményre figyelemmel szabályozzák az állatok tartásának feltételeit, nincs lehetőség arra, hogy helyi önkormányzati rendelet szabályozza ugyanazt, különösen azokkal ellentétesen.

  1. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99800028.tv

32/1999. (III. 31.) FVM rendelet a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99900032.fvm

Jogszabály ismertetés helyett, röviden a változások lényege:

A hivatkozott jogszabályok tág teret engednek mind a mezőgazdasági haszonállatok, mind pedig a kedvtelésből tartott állatok tartásának. Nincsenek övezeti határok (belterület-külterület), nincs létszámkorlát sem. Továbbra is vannak azonban kötelezően betartandó szabályok, pl. az állatok őrzésére, állattartó épületek elhelyezésére vonatkozó építésügyi jogszabályok, vagy az állategészségügyi és közegészségügyi szabályok (pl. védőtávolságok, trágyakezelés, rágcsálóirtás).

Az állattartó köteles:

– a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételeiről gondoskodni,

– gondoskodni az állat igényeinek megfelelő rendszeres, de legalább napi egyszeri ellenőrzéséről,

– az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról,

-biztosítani a megkötve tartott vagy mozgásában egyéb módon korlátozott állat számára is a zavartalan pihenés és a sérülésmentes mozgás lehetőségét.

A legfőbb szabály azonban, hogy „… az állatot úgy kell tartani, hogy az a környező lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét tartósan és szükségtelenül ne zavarja.”

Ez az a szabály, amit mindenkinek, főként az állattartóknak megfontolásra ajánlok, hogy elkerülhetők legyenek valahára a véget nem érő, megnyugvást és békességet nem eredményező állattartói magatartások.

Melléklet: állattartási bejelentő lap

Tisztelettel: Pereszteginé Cziráki Katalin polgármester

 

MACI ÓVODA ÓVÓNŐT KERES!

Lelkes, vidám, elhivatott, önálló munkavégzésre ill. csapatmunkára képes munkatársat keresünk, lehetőség szerint (többéves) tapasztalattal rendelkező, gyermekszerető és nevelni tudó óvodapedagógus személyében.

 

Az elmúlt 40 évben a Szévíz – csatorna jelentősen feliszapolódott, emiatt a meder már nem képes nagyvizek biztonságos levezetésére.
A csatorna 16+205-16+222 szelvényében lévő, 75. sz. főút hídjának fenékküszöbe a fenntartási fenékvonalhoz viszonyítva magasan helyezkedik el, amely a vizek hatékony levezetésében és a meder fenntartásában hátráltató tényező.
A projekt célja a Szévíz csatorna vízszállító képességének helyreállítása egyúttal a terület vízháztartásának javítása, a klímaváltozás káros hatásainak mérséklése a térség vízgazdálkodásának javításával.
A meder vízszállító képességének helyreállítása érdekében cél a visszaduzzasztások megszüntetése, a csatorna esésének optimalizálása, továbbá a nagyvízi vízhozamok biztonságos, károkozás nélküli levezetése. A tervezett beruházás eredményeként a Szévíz-csatorna vízszállító képességének javulása várható 23,5 km szakaszon.
A tevékenység Alsónemesapáti, Búcsúszentlászló, Hahót, Kisbucsa, Nemesapáti, Nemeshetés, Nemessándorháza, Pölöske, Pötréte és Vöckönd településeket érinti.

ZA_KTF_03803-24_2021__Aláírt