Nap: 2020.11.11.

Tisztelt Alsónemesapátiak!
 
Tegnap a parlament elfogadta a rendkívüli jogrendről szóló törvényt. A koronavírus elleni védekezés jegyében számos helyen pontosították a korábbi szabályokat, illetve szigorítottak azokon. A közterületi maszkviselésről és a sportmérkőzésekről is rendelkeztek, csakúgy, mint a kijárási tilalomról, a rendezvényekről vagy épp arról, hogy milyen szankciókra számíthat az, aki megszegi a törvényt. Fontos tudni, hogy az eddigi intézkedések mellett léptek életbe az újak.
 
Maszkviselés
A közterületeken is kötelező lesz a maszkviselés.
A Magyar Közlöny részletezése nyomán kiderült, hogy ez mit is jelent pontosan: a 10 ezer főnél nagyobb lakónépességű települések belterületén a helyi önkormányzat által kijelölt közterületen, illetve nyilvános helyen lesz kötelező a maszkviselés, kivéve a sportolás során, valamint a parkokban, illetve a zöldterületeken.
Mindemellett általánosan érvényes, hogy minden hatévesnél idősebbnek kötelező maszkot (orvosi, munkavédelmit, illetve textil vagy más anyagból készültet) viselni, az orrot és a szájat is elfeledve az üzletekben (mindegy, hogy vásárló vagy dolgozó az ember)
– az irodák, sportolás céljára szolgáló helyiségek és az üzemi helyiségek területének kivételével a bevásárlóközpontokban
– a köz- és nyilvános magánlevéltárak külső személyek számára látogatható területén
– minden olyan helyiségben, amelyben tömegközlekedési eszközre várakoznak,
– a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó üzletekben, szintén függetlenül attól, hogy vendégként vagy dolgozóként van jelen az ember
– az egészségügyi intézmények területén (kivéve az ott ápolt betegnek az elhelyezésére szolgáló kórteremben)
A szociális intézményekben az ott dolgozóknak az ellátottakkal való közvetlen érintkezéskor, vagy ha tartósan 1,5 méteren belül vannak velük, valamint az ellátottaknak a közösségi programok alkalmával és a közösségi terekben való tartózkodás esetén lehetőség szerint a fentebb meghatározott módon kell viselniük a maszkot
– ügyfélfogadási időben
– a közigazgatási szervek ügyfelek részére nyitva álló területén
– postákon
– mindenhol, ahol ügyintézés céljából ügyfélfogadás zajlik, és a helyiségben – az ott foglalkoztatottakat is beleértve – rendszeresen 5-nél többen tartózkodnak egy időben
Az üzemeltetőnek kell gondoskodni arról, hogy a tömegközlekedési eszközön vagy a helyiségben tartózkodók a maszkot a meghatározott módon viseljék az emberek. Ennek érdekében a szolgáltatás, illetve az üzemeltetett intézmény működésére, igénybevételére vonatkozó szabályozás megsértése esetén alkalmazható intézkedéseket, szankciókat alkalmazhatják. A tömegközlekedési eszközön maszk nélkül utazó vagy a maszkot nem meghatározott módon (orrot, szájat takarva) viselőkkel szemben pótdíj kiszabását is előírják.
Azt, aki nem akarja viselni, vagy rendesen viselni a maszkot, ki kell zárni az utazásból, leszállítani a járműről. Ha ezeket nem hajlandó megtenni, a járművezető vagy az üzemeltető más alkalmazottja köteles közérdekű üzem működésének megzavarása szabálysértés elkövetésének gyanúja miatt rendőri intézkedést kezdeményezni.
Azokat, akik elszólításra sem hajlandóak rendesen viselni a maszkot az üzletekben és a többi fent felsorolt helyen, azokat az üzemeltető köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a helyiséget, illetve a területet elhagyja.
 
A kijárási tilalom és a magatartási szabályok a közterületeken
Este 8 óra és reggel 5 óra között, bizonyos kivételektől eltekintve mindenki köteles a lakóhelyén, a tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni.
A kivételek:
– egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén, valamint életvédelmi céllal
– ha munkába megyünk, onnan jövünk haza, vagy ha eleve közterületen dolgozunk
– a versenyszerűen sportolók (versenyszerűen sportoló az, aki a sportszövetség által kiírt, szervezett vagy engedélyezett versenyeken, vagy versenyrendszerben vesz részt. Amatőr vagy hivatásos sportoló is lehet) edzésre vagy sportrendezvényre mehetnek, azokon részt vehetnek, onnan hazamehetnek este nyolc és hajnal 5 között is
Kutyát sétáltatni a lakhely 500 méteres körzetében lehet.
 
Azt, hogy valaki a munkáját végezve tartózkodik közterületek, okirattal kell igazolni. Ez utóbbi kitétel érinti a versenyszerűen sportolókat is, a fent említett esetek tekintetében. Az okiratot a kormany.hu-ról lehet letölteni, ott tették közzé annak pontos tartalmi követelményeit. Csak az ennek megfelelő igazolást fogadják el. (forrás: ZAOL)
 
Vigyázzunk egymásra!
 
Tisztelettel: Pereszteginé Cziráki Katalin polgármester                                 2020.nov.11.