Hónap: 2018 október

Diákoknak!
Megjelent az idei Bursa Hungarica pályázati felhívás!
Az ösztöndíj pályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
A) a 2018/2019. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
vagy
B) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2019/2020. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázat benyújtásának módja és határideje:A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:

                                                         2018. november 6.

Részletek: Bursa Hungarica palyazati_kiiras_A._2019

                   Bursa Hungarica palyazati_kiiras_B._2019