Hónap: 2018 augusztus

58/2018.(VI.27.) sz. Kt. Határozat: Alsónemesapáti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az alkalmankénti többletkiadást jelentő beiskolázás támogatására 2018. évben 10 000 Ft összegben állapítja meg hivatalból a települési támogatásról szóló 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendeletének 17/A.§-a alapján adható rendkívüli települési támogatást a településen 2018. január 1-én alsónemesapáti lakóhellyel rendelkező,  középiskolába járó gyermekek esetében, 5 000 Ft összegben a tartózkodási címmel rendelkező,  középiskolába járó gyermekek esetében, továbbá 10 000 Ft összegben a településen 2018. január 1-én lakóhellyel rendelkező, a helyi  óvodába, általános iskolába járó gyermekek esetében, s 5 000 Ft összegben a tartózkodási címmel rendelkező, illetve a nem a helyi  óvodába, általános iskolába járó gyermekek esetében.  Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2018.09.01.

Felelős: Pereszteginé Cziráki Katalin polgármester

Alsónemesapátiban az országos központi szúnyoggyérítés keretén belül:

A földi és légi kémiai védekezés 2018. augusztus 21-én a napnyugta utáni időszakban kerül elvégzésre.
Tartaléknapok: 2018. augusztus 22-23.

 

Mérhetetlenül hálás vagyok MINDENKINEK, aki segítette és részt vett rendezvényünk szervezésében, lebonyolításában és aki velünk tartott…remélem MINDENKI jól érezte magát!
Szívből gratulálunk Dr. Selmeczi Kamill díszpolgári kitüntető címéhez,
Szabó Katalin igazgató asszony és Józsa Miklós Alsónemesapátiért díjához!Köszönjük a településért végzett áldozatos munkájukat!

Gratulálunk a főzőverseny 9 csapatának!

Gratulálunk Kulcsár Veronika, Nagy Márk és Balaton József Alsónemesapáti információs térképe pályázat I. helyezéséhez!

Pereszteginé Cziráki Katalin, polgármester