Hónap: 2017 április

Tisztelt Alsónemesapáti Lakosok és Gazdálkodó szervezetek!

Alsónemesapáti Község Önkormányzati Képviselőtestülete az 52/2016. (XI. 18. ) számú határozatában arról döntött, hogy módosítani kívánja a község településrendezési terveit. A módosítás célja: a 76. számú fő forgalmi út tervezett szélesítéséhez a közlekedési terület és védőtávolságának szabályozásának módosítása.

A településrendezési eszközök módosítása, véleményeztetése és jóváhagyása során az önkormányzat a teljes körű nyilvánosságot kívánja biztosítani, mely nyilvánosság biztosítására vonatkozó szabályokat a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településfejlesztési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) kormányrendelet 29. §-ban előírtak alapján az alábbiak szerint határozza meg:

Az egyeztetésben részt vevők a lakosság (továbbiakban: partnerek), és a gazdálkodó szervezetetek, ezen kívül egyéb szervezetet, egyesületet az önkormányzat az egyeztetésbe nem kíván bevonni.

– A partnerek tájékoztatása a településrendezési eszközök módosításának szándékáról, annak partnerségi véleményeztetéséről és a módosítás jóváhagyásáról kifüggesztés útján valamint a település honlapján való közzététellel történik.

– Az építési szabályzat módosítására vonatkozó véleményeket, javaslatokat LEGKÉSŐBB 2017. MÁJUS 03. NAPJÁIG LEHET ELJUTTATNI postai úton levélben, elektronikusan az alsonemesapati@gmail.com e-mail címre, illetve személyesen jegyzőkönyvbe foglaltan lehet közölni az önkormányzattal, mely véleményeket a közös önkormányzati hivatal sorszámozva nyilvántart.

A partnerségi egyeztetés során született véleményekkel kapcsolatban az önkormányzat a vélemények egyenkénti elbírálásával döntést hoz, az el nem fogadott javaslatokkal, véleményekkel kapcsolatban indoklást fogalmaz meg, mely döntést és indoklást a község honlapján közzéteszi.

A tervmódosítás az alábbi linken található.

Véleményezési dokumentáció