Nap: 2016.08.10.

Nagypáli Közös Önkormányzati Hivatal

Alsónemesapáti Kirendeltsége

8924 Alsónemesapáti, Petőfi u. 1. Tel/fax: 92/593-078, 06-30/560-1885, e-mail: alsonemesapati@gmail.com

Tisztelt Szülő! 

Tájékoztatom, hogy az Alsónemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testületének a települési támogatás, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló többször módosított 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete szerint a tanévkezdés előtt beiskolázási támogatás nyújtható az alsónemesapáti lakóhellyel rendelkező óvodás, általános iskolai és 20. életévet be nem töltött középfokú oktatási intézmény nappali tagozatos tanulója részére, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem a 285.000,- Ft-ot nem haladja meg.

Kérem, hogy a mellékelt kitöltött adatlapot, a szülők jövedelemnyilatkozatát és 2016. július havi jövedelemigazolást, valamint az óvodai és középfokú oktatási intézményben tanuló gyermekeknek az intézményi jogviszony fennállásáról igazolást 2016. augusztus 25. napjáig az Alsónemesapáti Kirendeltségre visszajuttatni szíveskedjék. A határidőn túl beérkezett adatlapokat nem áll módunkban elbírálni!

A támogatás összegét a Képviselő-testület fogja megállapítani. 

Tisztelettel:

Alsónemesapáti, 2016. augusztus 9.

Szita Gabriella jegyző nevében és megbízásából:

dr. Györe Kinga s.k.

aljegyző

 

A támogatási igény beadásához szükséges dokumentumok az alábbi linkeken érhetők el:

adatlap

1_2.melleklet jövedelem-vagyonigazolás (csak a jövedelemigazoló lap kitöltése szükséges)

valamint: 2016. július havi jövedelemigazolás

iskola-/óvodalátogatási igazolás