Hónap: 2015 március

Tájékoztató

 A szabadtéri tűz gyújtásának szabályairól

 A szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a legveszélyesebb időszak, hiszen a jó időben egyre többen választanak szabadtéri programokat vagy kezdik meg a kerti munkálatokat.

A veszélyt egyrészről a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz. Legnagyobb kockázatot a gondatlanság jelenti, hiszen a szabadban keletkezett tüzek 99 százalékát emberek okozzák.

A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival:

Általában tilos szabadtéren égetni, kivéve ott, ahol azt jogszabállyal, külön meghatározott esetekben és feltételekkel megengedik;

  • Belterületen lehet növényi hulladékot égetni, mert az Alsónemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testületének rendelet megengedi: Kerti száraz hulladék égetését elvégezni kizárólag a hónap páros hetében pénteken 8-18 óráig és minden hónap utolsó szombatján 8-11 óráig lehet.
  • Előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal a külterületen lévő, lábon álló növényzet, tarló, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri égetését – formanyomtatvány a Hivatalban igényelhető;
  • Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett;
  • Tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem megengedett a tűzgyújtás, ha azt egyébként más jogszabály megengedi;
  • A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza;
  • Jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység tűzvédelmi bírságot von maga után!

A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani. Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének.

Amennyiben mégis tűzeset következik be, azonnal hívja katasztrófavédelemi műveletirányítási ügyeletét a 105-ös segélyhívó számon.

Készítette:          – Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

– Zala Megyei Tűzmegelőzési Bizottság

– Nagypáli Közös Önkormányzati Hivatal Alsónemesapáti Kirendeltsége

 

Irányított_égetés_kérelem-minta

Tisztelt Alsónemesapátiak!

Ismételten kérjük, hogy a kapubejárók alatti átereszekben felgyülemlett hordalékot eltávolítani szíveskedjenek.

A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet 6.§-a szerint

„a tulajdonos köteles gondoskodni

  1. a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület);
  2. b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai,

tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.”

Amíg az átereszeket nem tisztítják ki, addig a közútkezelő nem vállalja az árkok kimélyítését.

Köszönjük azok munkáját, akik kötelezettségüket rendben teljesítették.

A község területén 2015. április 5. – 2015. április 25-ig a Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el. A repülőgéppel kiszórt csalétek-vakcina célja a rókák által terjesztett veszettség visszaszorítása.