Nap: 2015-03-11

Tisztelt Alsónemesapátiak!

Ismételten kérjük, hogy a kapubejárók alatti átereszekben felgyülemlett hordalékot eltávolítani szíveskedjenek.

A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet 6.§-a szerint

„a tulajdonos köteles gondoskodni

  1. a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület);
  2. b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai,

tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.”

Amíg az átereszeket nem tisztítják ki, addig a közútkezelő nem vállalja az árkok kimélyítését.

Köszönjük azok munkáját, akik kötelezettségüket rendben teljesítették.

A község területén 2015. április 5. – 2015. április 25-ig a Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el. A repülőgéppel kiszórt csalétek-vakcina célja a rókák által terjesztett veszettség visszaszorítása.

A községben hulladékszállítás végző cég azt kéri a T. lakosságtól, hogy az ingatlanok beazonosítása érdekében szíveskedjenek a házszámot kihelyezni.

Alsónemesapáti Község Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 6/2014. (VI.18.) önkormányzati rendelete előírásai szerint: Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan házszámát, vagy – amennyiben az ingatlan más módon egyértelműen nem azonosítható – helyrajzi számát tartalmazó táblát az ingatlan utcafronti kerítésére, házfalára, vagy külön tartószerkezeten, a közterületről jól látható módon kihelyezni.